Què és mo i acció?

Mo i acció és l’eina que t’ajudarà en el teu desenvolupament com a persona per tal que puguis obtenir l’èxit en tot allò que et proposis. A mo i acció confiem plenament en el teu talent i ens movem amb tu per tal que puguis desplegar-lo en totes les seves facetes, i puguis aplicar-lo en qualsevol àmbit de la teva vida.

Mo i acció és un motor de canvi, generador de moviment en persones, equips i organitzacions, per aconseguir els resultats desitjats i complir amb els objectius establerts.

Cada persona i cada equip de persones és diferent, per això treballem cada cas individualment, atenent les qualitats i talents de cadascú per tal de potenciar-los al màxim.

Quina metodologia utilitzem per formar?

Formem per fer créixer la persona mitjançant la METODOLOGIA ACTIVA. Es un mètode basat exclusivament en l’experiència i sense cap tipus de plantejaments teòrics, que desenvolupa un seguit d’experiències participatives, el fonament del mètode és a partir del coaching i la psicologia.

No hi ha persones infelices capaces de donar bons resultats. Mo i acció forma a través de les emocions. Humanitzem l’entorn i fem eficients els resultats a través de la satisfacció de les persones.

Aconseguir resultats de manera fàcil i divertida.mo i acció lobo

Què ens fa diferents?

Els coneixements que assumiràs són totalment pràctics i es basen en el resultat de l’experimentació amb altres persones. El resultat és aconseguir una reacció totalment diferent de la que tenies fins ara davant de situacions complicades per tal de solucionar tots els problemes que es puguin plantejar en la teva vida i assolir l’èxit personal i professional.

Emocionalment et sentiràs satisfet i content. Cognitivament aprendràs a saber què penses i generaràs nous pensaments. Conductualment sabràs actuar de manera adequada a les circumstàncies, ampliant el teu manual de conductes. En conseqüència podràs aconseguir allò que et proposis.

On ho fem?

Per aconseguir coses diferents hem d’anar a llocs diferents, per això escollim l’entorn més adequat per cada programa i adaptat a cada participant. Els nostres programes són presencials i residencials, i, com podràs veure, poden tenir diferents durades.