Metodologia activa

És la nostra manera de fer, basada exclusivament en l’experiència, sense definicions teòriques que pre determinen el nostre pensament, creem conceptes no diccionaris. Deixem la teoria pels llibres i els manuals d’instruccions.

Si una imatge val més que mil paraules, una experiència val més que mil imatges. Aquesta és la nostra metodologia, traspassem el coneixement teòric par anar de forma directa a la part útil i pràctica, l’essència del desenvolupament humà.

L’experiència és la forma d’aprenentatge més poderosa que té la persona, ens resulta infinitament més útil “fer” que “parlar de”. L’acció genera aprenentatge, ja que crea un nou esquema mental que arxiva i valida, per a la pràctica quotidiana.

Fomentem la participació en els grups, generant un espai segur i valent per tal que cadascú aconsegueixi els millors resultats de manera fàcil, natural i divertida.Coaching

Mo&One. Coaching Personal


coaching individual, coaching personal

Fem coaching personal, et podem fer coaching a tu. El coaching és un mètode que permet moure’t quan et trobes encallat, ple de dubtes, davant un nou repte, quan s’han de prendre decisions,… i necessites fer-ho de manera àgil i eficient , i notar que en la teva vida hi ha canvi, hi ha moviment, hi ha possibilitats.

Fer coaching és fer preguntes adequades que permeten trobar les teves pròpies respostes concretes i intel.ligents que són resolutives i t’ajuden a estar satisfet.

En el procés de coaching individual, el coach t’acompanya en la definició dels teus objectius i en la concreció del camí per aconseguir-los.

Els efectes del coaching son a curt termini. La durada d’un procés de coaching té una mitja d’ entre 6 y 9 mesos. La periodicitat de las sessions s’acorden entre el coach i tu, depenen dels objectius establerts i de las circumstàncies de cada moment, amb una variabilitat d’ entre 2 ó 3 sessions al mes.

Com puc començar? Sessió de descobriment

De la mateixa manera que quan coneixem a algú, la sessió de descobriment és una ocasió única. Un moment irrepetible, gairebé màgic,…

És una presa de consciència dels objectius, de les metes, dels compromisos que es poden arribar a assolir.

És el moment de creació de les bases de la relació de coaching amb el teu coach, de l’espai segur i valent on aquesta relació es desenvoluparà i prendrà força, dels compromisos que es generaran entre els dos,…

És un moment per començar a trobar respostes, per començar a fer camí….Shadow Coaching

Coaching Executiu


shadow-coaching-moiaccio-banner

 

El Shadow Coaching és un coaching executiu en el que el coach observa en temps real les reunions que la persona té amb el seu equip, o amb la resta de companys de feina, en el seu lloc habitual de treball.

Abans de començar és molt important puntualitzar de forma molt clara que l’únic propòsit del coach és la millora del coachee, per tal de que la relació entre ambdós sigui el més neta i eficient possible.

Previ a l’observació, el coach ajuda al coachee a preparar les reunions, posant el focus en el que es vol aconseguir, en l’impacte de la persona, la relació amb el grup, fent una presa de consciència del que es vol potenciar i allò en el que es vol millorar.

Després de l’observació, es realitza una sessió privada del coach amb el coachee per tal de veure si els objectius s’han aconseguit, en què es pot millorar i en quins aspectes ha tingut èxit.

La força d’aquest coaching resideix en el fet que aporta un major grau de consciència del canvi de la persona i dels passos per aconseguir-ho, a través del treball conjunt amb el seu coach i de l’efecte de reforç i confiança que aporta la presència de la figura del coach en les reunions.

Hi ha dos aspectes importants a mencionar en relació al Shadow Coaching:

 El primer és que la persona que observem pot canviar la seva forma de comportar-se, però això tan sols dura uns minuts. A mesura que va passant el temps el seu autèntic “jo” va prenent espai, oblidant-se que el coach està present a la reunió.

 El segon fa referència a la resta de persones que es reuneixen amb el coachee, respecte dels que cal fer tot el possible perquè se sentin còmodes amb la presència del coach, per la qual cosa cal explicar-los que el procés de coaching no té a veure amb ells, sinó amb el coachee. Treballant aquest aspecte, s’aconsegueix fins i tot més obertura en els altres, ja que les àrees de millora son ben vistes pel grup.

La màxima eficiència del Shadow Coaching la trobem quan es programa per a mitja jornada (o fins i tot una jornada completa), en la que la persona tingui agendades vàries reunions individuals o d’equip.

Es recomana un mínim de 5/6 sessions per tal que es pugui fer visible la evolució de la persona.

 

 Lideratge

Mo&Co. Lideratge Organitzacional


Lideratge organitzacional

Lideratge Organitzacional.

Fem programes personalitzats per a empreses, organitzacions, institucions, … Mo i acció ofereix la possibilitat d’atendre les necessitats especifiques dels seus clients.

Dissenyem productes específics per atendre necessitats en les relacions interpersonals indistintament en l’àrea i funció que es desenvolupin, ja siguin: equips de vendes, consells directius, equips interdisciplinars, comitès, …

Les propostes dissenyades són exclusives per a cada moment i client, no creiem en propostes genèriques i automatitzades.

Per la creació de solucions personalitzades partim d’aprenentatges en les àrees del coaching , la intel·ligència emocional, intel·ligència relacional, la programació neurolingüística (PNL) i el lideratge.

La finalitat d’aquests programes exclusius és posar els recursos i capacitats de mo i acció a disposició del client per tal de facilitar i executar la consecució dels seus objectius.

Mo&Co significa la participació conjunta del teu grup i nosaltres, per aconseguir allò que tu i el teu grup voleu, i et proposem portar-ho a terme a través de CO-participació, CO-responsabilitat, CO-lideratge, CO-creació, CO-existència.

Mo&Co garanteix resultats.TeamBuilding

Programa de desenvolupament d'equips


Team Building. Programa de desenvolupament d'equips

Millorar l’aspecte relacional i el potencial dels membres de l’equip per tal de saber donar respostes concretes i prendre decisions a 360º

Team building per a empreses.

Aprendre de les relacions en un grup, en un equip, en un sistema i relacionar-nos-hi en el seu conjunt com un tot és un repte per a qualsevol organització.

La Intel.ligència de l’equip es basa en les seves relacions, treballar la Intel.ligència Relacional de l’equip permet treure’n més eficiència de la relació i alhora una major cohesió que aportarà satisfacció a l’equip.

Construir una Intel·ligència Relacional Sistèmica  (RSI-Relationship System Intelligence) marca un salt qualitatiu que permet fer front a qualsevol repte amb garanties d’èxit.

ratlla_rosa

RESULTATS:

· Crear una nova IRS a l’equip 

· Fer aflorar talent i autenticitat de les persones del grup

· Desenvolupar habilitats 

· Veure l’alineació de la persona vers l’equip

· Crear visió de futur del grup

· Crear consciència de canvi

· Desvincular antics rols dels membres del grup 

· Crear vincles de confiança

· Afavorir que les persones sentin seu el projecte

· Encaminar el grup cap a l’Excel.lència basada en l’eficiència del grup i no la complaença i l’individualisme

· Detectar nivells de motivació

· Donar espai a la diversió i al aprenentatge

ratlla_rosa

 Mindfulness empresa saludable


mindfulness-empresa-saludable

 

El concepte de Mindfulness podria traduir-se com atenció plena o consciència plena.

El doctor Jon Kabat-Zinn, creador de la Clínica de Reducció de l’Estrès a la Universitat de Massachussetts, ha estat des dels anys 70 el gran promotor en occident d’aquesta disciplina, que ens ensenya sobretot a centrar-nos en el present, en la tasca concreta que volem portar a terme, gestionant les preocupacions, distraccions i inquietuds.

Això deriva en una major capacitat de concentració, que implica major serenitat i capacitat de comprensió, mitjançant diverses tècniques corporals, mentals, de respiració i meditació.

Es tracta d’una habilitat psicològica que ens permet augmentar la nostra qualitat de vida en general, i rendir millor a la feina, evitant les situacions d’estrès emocional i altres repercussions nocives per a la nostra salut.

La dificultat real resideix en concentrar-se veritablement en una sola cosa.

El més important per aconseguir una empresa saludable suposa disminuir l’accidentalitat, les malalties professionals; a més de reduir l’estrès laboral i ajudar a conservar l’energia al sortir de la feina, que suposa treballadors més sans, motivats i satisfets i un orgull de pertinença a l’empresa.

Des d’Europa existeix una gran preocupació per aquest tema, especialment per la prevenció dels riscos psicosocials. En concret l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball coordina una campanya que pretén sensibilitzar sobre el creixent problema que es ve produint amb la crisi en referència als riscos psicosocials i impulsar la gestió d’aquests riscos a les empreses mitjançant instruments pràctics, fent especial èmfasi en promoure la gestió dels riscos psicosocials en petites empreses.

Un altre dels objectius de la campanya és el d’identificar i reconèixer bones pràctiques en la gestió dels riscos psicosocials.

Dotze anys després de que l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball organitzés la campanya Treballem Contra l’Estrès, una nova campanya s’ha iniciat a l’abril de 2014, Mindfulness empresa saludable.

L’ansietat, l’estrès i la depressió són les principals causes d’absentisme en el lloc de treball. Igualment important, però més difícil de quantificar, és el presentisme (l’absència de la presència). És quan, tot i que el treballador pateix d’estrès, ansietat o depressió, segueix acudint al seu lloc de treball, però la seva efectivitat es veu reduïda en gran mesura, baixant potser fins al 50% de la seva capacitat. Totes aquestes situacions tenen un impacte negatiu seriós en el funcionament i la rendibilitat d’una empresa.

A vegades aquestes situacions estan provocades per problemes estructurals o organitzacionals que poden ser corregits després d’un estudi (p.ex. estudis psico-socials). No obstant això, posant a un costat totes les altres condicions, l’aspecte més important és la capacitat que té cada treballador per gestionar les seves pròpies actituds, nivells d’estrès i ansietat.

 Programa Healthy

Programa Integral Saludable


healthy-programa-moiaccio

 

El benestar i la salut de les persones d’ una empresa és una aposta per al rendiment i els beneficis d’aquesta.

Qui no vol que els seus empleats estiguin feliços, saludables, creatius i productius?

Per a això és imprescindible tenir un programa dedicat al seu benestar.

En mo i acció estructurem el Programa Healthy en tres parts:

—   La persona en relació al seu entorn físic.

—   La persona en relació al seu entorn social.

—   La persona entorn al seu benestar i salut.

 

Fase 1: La persona en el seu entorn físic

Els entorns físics on desenvolupem la nostra activitat laboral són condicionants del nostre estat anímic. Aquests no sempre són els ideals, des d’un punt de vista psicosocial, encara que compleixin els requisits legals. El plus està en adequar-los per enfortir les relacions i la salut de les persones.

Proposem crear hàbits saludables en aquests entorns.

Per a això realitzarem una anàlisi de l’entorn, per recomanar la implantació de “nous hàbits” de interacció, alimentació i físics.

 

Fase 2: La persona en el seu entorn social

La clau de l’èxit d’una empresa no momés es basa en el seu nombre de vendes, en la seva facturació, sinó en el sentiment d’èxit que percebin els seus empleats. L’èxit és sentir-se bé, sentir-se reconegut, sentir-se acceptat, sentir-se pertanyent al grup, …

Enfortir les interaccions de les persones que comparteixen un espai/temps, una presència:

—   Permet enfortir la creativitat, les idees, les possibilitats d’interacció.

—   Resolen incidències i faciliten coneixements i oportunitats noves.

El grup queda reconegut i crea identitat pròpia que permet una major acceptació de l’entorn social.

 

Fase 3: La persona: el seu benestar i salut

Proposem un treball de Mindfulness per a incrementar la consciència en la persona i obtenir:

—   Una disminució de l’absentisme i millora de la salut.

—   Reducció de l’estrès.

—   Proporcionar eines perquè cada persona gestioni les seves actituds positives i adequades a la situació.

—   Millora en la presa de decisions.

—   Millora en la capacitat d’adaptació al canvi.

Millora en l’estat d’ànim i tracte amb els altres.