Transformem grups de persones en equips altament efectius

Tot líder hauria de poder construir un equip eficient, però no sempre té les eines necessàries per a fer-ho. A vegades ocorre de manera natural, però no sempre és així. Fins i tot, en algunes ocasions, un equip cohesionat i eficient deixa de ser-ho, amb el temps. En aquests casos, és clau prestar especial atenció al treball en equip

Grup o equip de treball?

L’equip és el resultat del treball conjunt d’un grup de persones: no creem equips, triem un grup de persones que treballaran juntes i volem construir un equip. Per a aconseguir-ho, les persones han de sentir que són més que una elecció aleatòria de grup.

L’equip sorgeix quan cadascuna de les persones s’aproxima, es connecta, es comunica més enllà de les paraules, confia en si mateixa i s’anticipa a les necessitats de la resta del grup.

Sorgeix la generositat entre les persones, l’humor, l’estima, el respecte, hi ha una adaptabilitat de tots i res és inamovible. L’equip és una estructura modelable que s’adapta, i per això adquireix una fortalesa que supera a qualsevol de les parts.

Resultats del treball en equip

Equips altament productius
Sentiment de pertinença d'equip
Major nivell de compromís amb l'equip
Major satisfacció amb el rol individual
Èxit en la consecució d'objectius
Reconnexió de les persones
Reconeixement dels companys de treball

Què, com i per què?

El que entenem per Team Building a MoiAcció no té res a veure amb una jornada d’incentius lúdics amb la qual s’obsequia un equip amb un divertiment puntual. Per nosaltres el Team Building, o treball en equip, és una cosa diferent: és un treball d’anàlisi i presa d’accions i decisions per a connectar o reconnectar a un equip de persones, millorar la seva eficiència i la seva satisfacció pel rol que exerceixen. Tot això és un procés dinàmic i actiu, divertit i profund, que a més de deixar un bon sabor de boca als participants, aconsegueix resultats a llarg termini.

Cohesió, confiança, compromís, predisposició a les relacions interpersonals, gestió emocional, escolta i comunicació.

En el treball en equip, les persones creen una sinergia que els permet superar amb èxit, i de forma enfocada, conscient i consensuada, les demandes que sorgeixin, tant externes com internes.

 

El treball d’equip és una constant per a la consecució de les metes individuals i de l’organització.

Si en la teva empresa s’evidencien aquestes situacions, hi ha un problema en el treball en equip:

  • Es demana fer “alguna cosa” per fer equip.
  • Es classifiquen els membres de l’equip.
  • No s’aconsegueixen els resultats esperats.
  • Es detecta molta queixa, conflicte, treball individual o càrregues de treball desajustades
  • Hi ha molta pèrdua de talent.
  • “Aquesta persona és impossible i fa viure malament a tothom… a veure què podem fer…”

Amb una sessió “base” de team building per a veure com es mou, com es parla, com resol un repte un grup de persones.

Alguna cosa està a punt de canviar a la teva empresa! Comencem?